תקנון

תקנון

תקנון המשתתפים במרוץ גני תקווה ה- 3

בכל מקום בו יש פנייה לגולשים, הכוונה היא לשני המינים כאחד, אלא אם צוין אחרת.
הרשמה לאירוע מהווה הסכמה לתקנון.

בכדי שכולנו נפיק את המירב מאירוע זה, אנא הקפידו על הכללים הבאים:

 • ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 06.3.20 בשעה 09:00 בבוקר.
 • נוהל ביטולים עד ה- 04.3.20, שעה 09:00 בבוקר בעלות 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יתקבלו ביטולים.

ביטולים מכל סיבה שהיא.

 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפתוח הרשמה ביום האירוע.
 • המארגנים אינם מתחייבים למידת חולצה.
 • חלוקת הערכות למקצים בהתאם לתאריכים המפורסמים באתר, לא תתקיים חלוקת ערכות למקצה עממי ביום המירוץ.
 • חובה לרוץ עם מספר החזה שיחולק בקדמת החולצה.
 • אין צורך להחזיר את מספר החזה בסיום. ניתן לשמור כמזכרת.
 • יש להישמע להוראות הסדרנים.
 • כל שינוי בפרטי הרץ חייב להיעשות דרך מרכז ספורט לידר.
 • רץ המעוניין למכור את הרשמתו, מוטלת עליו האחריות ליצור קשר עם מרכז ספורט לידר.
 • יש ליצור קשר עם מרכז ספורט לידר בהתאם לכללי ביטול/שינוי הרשמה
 • רץ המעוניין לבטל הרשמתו, יש לעשות את במסגרת נוהל ביטול הרשמה.
 • רץ אשר ירוץ עם מספר חזה אשר אינו שייך לו- ייפסל.
 • החלפת שמות במסגרת מועדי הרישום- בעלות 20 ש"ח, אלא אם צוין אחרת.
 • טעויות הקלדה או רישום הנן סייג ויטופלו נקודתית.
 • לא יישמרו גביעים ומדליות לאחר טקס הסיום.
 • אין כפל פרסים.
 • בהרשמה לכל אירוע ספורט הנך מתחייב כי עברת בדיקות רפואיות ארגומטריות, וכל הפרטים שמסרת נכונים והנך כשיר למירוץ ומצבך הגופני נבדק ע"י רופא מוסמך.
 • חיוב האשראי מחויב בהודעת אישור העסקה שתעלה בתום הליך הרישום.
 • בהרשמתך לאירוע הנך מסכים כי תמונות מהאירוע בהן אתה מופיע יפורסמו בגלריית התמונות של האתר.
 • הזנת פרטים שקריים הינה בגדר עבירה פלילית שדינה עונש בהתאם לחוק. לפיכך הנך מתחייב להזין פרטים אמתיים.
 • במידה ובמקצה מסוים במירוץ מסוים ישנה הגבלת מינימום או מקסימום, יש לוודא שהנך בגיל הראוי לפני הרישום לאותו המקצה.
 • כל משתתף באירוע שטרם מלאו לו 18 שנים, מחויב בהסכמת הוריו להשתתפות. הרשמתו לאירוע מהווה אישור להסכמת הוריו ואחריותם לכך.
 • הנני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי נכונים ומצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי במירוץ בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג.
 • ידוע לי כי הוועדה המארגנת של האירוע, הגוף המארח, הגוף המארגן, המארגן בפועל ונותני החסויות לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
 • ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, גשמים עזים, הצפות וכל כיוצא באלו לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקים ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המפיקים ו/או המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקים ו/או המארגנים. ידוע לי שתנאי זה מהווה יסוד להסכמתם של מארגני המירוץ והממונים עליו לשתפני.
 • הנני מודע ומאשר קבלת מידע פרסומי בדוא"ל וSMS עבור אירוע זה ו/או אירועים אחרים. בכל שלב אוכל לבצע הסרה של קבלת הדוא"ל או SMS.
 • לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה, תשע"א 2010) לא ניתן לבטל עסקה לרכישת כרטיסים 7 ימי עסקים או פחות לפני האירוע, וגם לא ניתן לבטל אם עברו שבועיים ממועד הרכישה. כמו כן הנני מאשר/ת שאם אבטל הרשמתי מכל סיבה שהיא (כל סיבה באשר היא!) אשא בדמי ביטול של 20 ש"ח.

 בהרשמתכם אתם מסכימים לפעול על-פי תקנון זה ללא יוצאי דופן.

טופס יצירת קשר

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם