סדר יום לדוגמא

סדר יום לדוגמא

שכבת א'

א ירוקאבגדה
12:45-14:15ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:30-15:15גומי קלייהכנת שיעורי בית רואים עולםמהנדסים צעיריםאנגלית
15:15-16:00ספורט אילןוטרינריה הכנת שיעורי ביתפלאי מדעהכנת שיעורי בית
16:00-16:45הכנת שיעורי בית טיסה נעימהיצירה אקולוגיתהכנת שיעורי ביתשפת הסימנים

שכבת ב'

ב' צהוב אבגדה
12:45-14:15ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:30-15:15הכנת שיעורי ביתספורט אתגרייצירה אקולוגית פלאי מדעהכנת שיעורי בית
15:15-16:00מנהיגותציונות ומצויונות ממצאים ותגליות הכנת שיעורי ביתאנגלית
16:00-16:45טיסה נעימההכנת שיעורי בית הכנת שיעורי ביתמהנדסים צעיריםספורט אילן

שכבת ג' – ד'

ג'- ד' סגול אבגדה
12:45-14:15ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:30-15:15ציונות ומצוינות וטרינריה איוראנגליתשפת הסימנים
15:15-16:00הכנת שיעורי בית הכנת שיעורי בית איוריצירה אקולוגיתפלאי מדע
16:00-16:45מנהגות ספורט אתגרי טיסה נעימה הכנת שיעורי ביתהכנת שיעורי בית

טופס יצירת קשר

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם